Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentSmartResizer has a deprecated constructor in /storage/content/40/1004740/lawan.org/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 117 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; ismartrescanvasCrop has a deprecated constructor in /storage/content/40/1004740/lawan.org/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer/smartimagehandler.php on line 22 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; ismartresimgRedim has a deprecated constructor in /storage/content/40/1004740/lawan.org/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer/smartimagehandler.php on line 610

فارسی

IMG 20200224 093253 498

نگاهی گذرا به مقوله انتخابات

تهیه و تنظیم : آزاد مام آلی
در این کوته نوشتار سعی شده است تا با نگرشی آزاد وبا تکیه بر تحقیقات اساتید فن در زمینه علوم سیاسی و اجتماعی، تحلیلی هر چند کوتاه بر وضعیت حاکمیت مردم بر سرنوشت خود ارایه گردد و با  روشن نمودن شمعکی هرچند کم سو در پیش پای رهروان اجتماعی جهت نیل به آرمانشهرهای نزدیک ولی مصادره شده، کلید انتخابات را نه تنها بر اسب کوته زمان تبلیغی یک هفته ای، بلکه به عنوان یکی از اصلی ترین عناصر و مفاهیم ادبیات و گفتمان مردم در سطح کلان هر کشوری بررسی نمود.
در نگاهی گذرا میتوان انتخابات را گزینشی از میان بدیل های متفاوت سیاسی روبروی سرنوشت مردم دانست، تعریف دیگر اینکه انتخابات فرایند ممیزی پرطرفدارترین اراده نزد افراد صاحب حق رای در جوامع است که طبق قوانین موجود برای یک تصمیم خاص و منفرد یا تعیین نمایندگان مردم جهت رسیدن به مناصب و مصادر تصمیم گیری طی یک دوره زمانی صورت می گیرد، رفتار انتخاباتی افراد جامعه که براساس فهم سیاسی آنان و تفسیر آن فهم انجام می گیرد به نوعی می تواند در جهت حمایت ، اصلاح و تغییر بنیادی نظام اجتماعی صورت پذیرد، رفتار انتخاباتی مردم، ازمهمترین وجوهی است که نوع جامعه سیاسی را معلوم می سازد؛ بنابراین خاستگاه نظام‌های سیاسی، نقش مردم در سیاست و حکومت، فرایند و میزان اثرگذاری شهروندان در تصمیمات سیاسی و در نهایت نظام‌های انتخاباتی در کشورها، عناصری است که مختصات انتخابات را مشخص می‌کند، با این حال معنای انتخابات در همه جا یکسان است. انتخابات در نظام های پادشاهی و آریستوکراتیک یعنی حکومت جمعی بر جوامع نیز کاربردهای ویژه خود را دارد و بارها انتخابات خط سیر سیاست و حکومت در کشورها را تعیین کرده است. در فرایند شکل گیری حکومت های دموکراتیک فعلی، نظریه قرار اجتماعی جایگاه مهمی در پایه ریزی گفتمان مردم سالاری دارد؛ نظریه ای که می گوید افراد یک جامعه برای اداره امور مربوط به آن به توافقی پایبند می شوند که از طریق انتخاب نماینده یا نمایندگانی، بخشی از اختیارشان برای تصمیم گیری را به منتخب یا منتخبان بسپارند. البته قرار اجتماعی تنها خاستگاه دولت از نگاه عالمان و صاحبنظران عرصه سیاست نیست، برخی شکل گیری ساختارهای پدرسالارانه یا حتی مادرسالارانه در جوامع بدوی را ریشه شکل گیری دولت دانسته، شماری بر دستیابی به ابزارهای سلطه و ارزش اضافی در تولید انگشت نهاده و گروهی خاستگاه های فرازمینی و الهی را برای دولت ها برشمرده اند.
برای تغییر نگر شها چند استراتژی وجود دارد:
الف (تغییر پاداش ها و هزینه ها
ب( مواجهه مستقیم با موضوع نگرش 
ج(درخواست های اقناع کننده 
برای تغییرنگرش انتخاباتی مخاطبان نیزچند هدف را می توان برشمرد:  
الف   (مشارکت هرچه بیشتر شهروندان درانتخابات
ب(  آگاهی دادن به شهروندان در مورد معیارهای کاندیداها و برنامه های اصلح  
ج  تغییر نگرش شهروندان نسبت به یک برنامه یا کاندیدا
برای دسترسی به چند هدف مذکور می باید منظومه های نگرشی مخاطبان در زمینه انتخابات را شناخت، جمع این عناصر و تأثیر آن ها بر یکدیگر، رفتار انتخاباتی شهروندان را به همراه دارد که با شناسایی آن ها و تعیین میزان تأثیر آن ها، می توان تغییرات را در نگرش ها ایجاد کرد. 
(سبیلان . 139 : اردستانی، 1384)
با توجه به تفاوت های نظری در تشخیص خاستگاه دولت ها، نحوه حضور مردم در عرصه سیاست اشکالی متفاوت می یابد، در نظام های دموکراتیک غربی احزاب کارگزاری را بر مبنای ایده قرارداد اجتماعی برعهده دارند، از سوی دیگر، در نظام های سوسیالیستی به دولت با نگاه نهاد محافظ جامعه طبقاتی نگریسته می شود که باید رو به اضمحلال بگذارد، حزب های فراگیر در حکومت ها ی تک حزبی اصلی ترین بدیل دولت برای محقق ساختن هدف جامعه بی طبقه به حساب می آید. در نظام های خاص نیز، قانون اساسی با هدف امتزاج خاستگاه الهی دولت با ایده قرار اجتماعی به نگارش درآمده و با توجه به این ترکیب منحصر به فرد، مفهومی خاص از انتخابات شکل گرفته است.
نظام های سیاسی برآمده از اراده مردم، برای حفظ همراهی آنان و به عبارت بهتر ابقای مشروعیت، انتخابات را معیار تعیین سمت و سوی تصمیمات حاکمیت، بستر انتقال قدرت و ابزار احقاق حق تعیین حق سرنوشت شهروندان قرار داده اند. انتخابات از منظر کاربردی هم شکلی متفاوت دارد، سوای انتخابات ادواری در کشورهای مختلف که در زمانهای مشخص، منتخبان مردم در نهادهای اداری شهری، پارلمان های قانونگذاری، ریاست جمهوری و سایر مناصب انتخابی را معین می سازد، رفراندوم به صورت موردی و بدون تناوب زمانی خاصی در قوانین اساسی بسیاری از کشورها تعبیه شده است. رفراندوم در تعریف کلی مراجعه مستقیم به رای مردم است که در اشکال الزام آور و اجباری یا اختیاری و انتخابی، غالبا در تصمیم گیری های کلان نظیر تصویب قوانین اساسی به کار می رود، با بررسی تاریخی روند مراجعه به آرای مردم یا همان انتخابات، می توان مدل هایی دیگر را نیز مثال زد از جمله :
 پله بیسیت، حاکمیت مردم (plebis) که روشی دموکراتیک برای اجرای نظر مورد درباره موضوعات سیاسی با اهمیت عمومی است و غالبا در حکم بیان ایده جمعی میباشد. بازخوانی مدلی دیگر از انتخابات است که در برخی از ایالت های آمریکا راهی را به سوی دموکراسی مستقیم می گشاید و امکان برکناری مقامات ایالتی را که از انجام مسوولیت های خود بازمانده اند فراهم می آورد. ابتکار عام مدلی است که در برخی کانتون های سوئیس حاکم است و روشی است که مردم می توانند با جمع آوری تعداد مشخصی امضا، قانونی را تدوین و وضع کنند، لذا حکومت های برآمده از اراده مردم، انتخابات را معیار تعیین حق سرنوشت مردم قرار داده اند و با انتخابات خواه به صورت مستقیم خواه غیرمستقیم، علاوه بر نخبگان حاکم ،برنامه ها و اهداف کشورداری نیز معین می شود و در واقع این مردم هستند که انتخاب می کنند کشورشان در کدام مسیر قرار گیرد  و از سوی دیگر مردم با انتخاب خود مسوولیت تصمیم سیاسی شان را برعهده گرفته و معنای مشارکت سیاسی را با مشروعیت حاکمان پیوند می زنند.
الگوها و نظریه های تحلیل رفتار انتخاباتی عبارتند از:
نظریه ایدئولوژی مسلط، تلویزیون و انتخابات، ارتبا طات الکترونیک و رفتار رای دهی، الگوی روانشناسی سیاسی، اثر بخشی سیاسی، عزت نفس، نظریه رابرت دال، نظریه اینگلهارت، دیدگاه مکتب شیکاگو، الگوی اقتصاد سیاسی، سطح خرد والگوی انتخاب عاقلانه، دیدگاه انتخاب عاقلانه اصلاح شده، سطح کلان، نظریه هویّت حزبی ( مهمترین شاخصه های این نظریه عبارتند از: -1 فرد نقش کم رنگی دارد.بسیار مؤثر است. » -2 وابستگی حزبی -3 تبلیغات انتخاباتی چندان تأثیری ندارد. .)151 : است)رضوانی، 1386 » موروثی « -4 رأی افراد بر اساس این نظریه وابستگی حزبی در طول زمان کمتر تغییر می کند. افراد احساس نزدیکی وتعلق با احزاب می کنند و به آن کاندیدا و نامزدی رای می دهند که حزب معرفی می کند .)
عوامل تداخل و رفتار برآیند انتخاباتی ناشی از انباشت تعلقات روانی و محیطی بر مبنای موارد ذیل است: مطالعات تجربی سیکل های تجاری سیاسی، نظريه هاي جامعه شناسي سياسي، درآمد، مذهب، تحصیلات، جنسیت، جغرافیای انتخابات و محل سکونت، خانواده، فرهنگ سیاسی، جامعه پذیری سیاسی، سن، طبقه اجتماعی، قومیت.
حال در پایان این کوته نوشت، ترازوی تحلیل و بررسی رفتارشناسی مشارکت مردم در انتخابات پیش روی را در دست شما عزیزان نهاده وبا طرح این سوال که آیا کدام بخش از مطالبات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری مردم در این چند دهه محقق گردیده است؟ لزوم و یا عدم لزوم مشارکت در انتخابات فرمایشی را به دیده بصیرشما هموطنان گرامی میسپارم.ا  

60548002 361684998027962 9217567856705667072 n• حجاب اجباری در ایران یا قانون حجاب در ایران در سال ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون مجازات اسلامی، برای عدم رعایت حجاب در معابر عمومی، مجازات تعیین نمود.

• به موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی، «هر کس عملاً در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق جریمه می‌شود و اگر مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.» و در تبصره آمده‌است: «زنانی که بدون حجاب در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دوماه محکوم خواهند شد.


• به گواه اسناد و مدارک و مقالات منتشرشده در روزنامه‌های سال ۱۳۵۷ اولین جرقه‌های حجاب اجباری در اسفند سال ۱۳۵۷ یعنی کمتر از یک ماه پس از پیروزی انقلاب زده شد. یک روز پیش از هشتم مارس، روز جهانی زن، در حالی که گروه‌های مختلف سیاسی در تدارک برگزاری اولین مراسم روز جهانی زن در ایران بودند، روزنامه کیهان با این تیتر منتشر شد: «زنان باید با حجاب به ادارات بروند».

• بعد از آغاز سال نو یعنی سال 1398
• از طرف حراست دانشگاه فشار های زیادی آورده شده است بر دانشجویان دانشگاه علی الخصوص دختران که حجاب را به صورت فراگیرتر و سخت تر از قبل انجام دهند و برای حفظ حجاب اجباری نیروهای حراست دانشگاه فشار زیادی را دور از شان دانشجو انجام داده اند.آین عامل باعث شده است که
• گروهی از دانشجویان در روز 23 اردیبهشت ماه امسال در اعتراض به طرح عفاف و حجاب تجمع کنند.


• باید دید که دانشجویان در این شرایط سرنوشت‌ساز چه نقشی می‌توانند ایفا کنند؟

• دانشجویان آگاه‌ترین و روشن‌فکرترین قشر اجتماعی محسوب می‌شوند. نقش این قشر پیشرو هدایت جنبش مردمی و متمرکز کردن شعارها و مطالبات مردم روی اصل نظام است. دانشجویان می‌دانند که مشکل جامعه ایران سوء‌مدیریت در این وزارتخانه یا این اداره و آن کارخانه نیست و مشکل حتی عدم تخصص و نا کارآمدی مدیران و کارگزاران حکومتی نیست.
• مشکل دقیقاً سیاسی است. مشکل در وجود یک حاکمیت فاسد و جنایتکار حاکم است که به‌دلیل ماهیت تروریستیش حتی قادر به حل کوچکترین مشکلات جامعه نیست.

• به‌همین دلیل فعالیتهای دانشجویی می‌تواند در این دوران روی این موارد متمرکز شود:
• مقابله با ایجاد فضای رعب در دانشگاهها با برگزاری تجمع‌های اعتراضی و پخش اعلامیه‌های روشنگرانه و شعارنویسی ضدحکومتی
• دانشجویان می‌توانند با اعلام همبستگی درخیزشهای اقشار مختلف نقشی تاثیر‌گذار داشته باشند
• دانشجویان می‌توانند همچنین اعتراضات و خیزشهای مردمی را در پیوند با مقاومت سراسری در جهت براندازی ارتقاء دهند

• بسیج و حراست در دانشگاه تهران به تجمع دانشجویان دانشگاه تهران دراعتراض به حجاب اجباری حمله کردند
• درپی گماردن ماموران زن برای فشار بر روی دانشجویان دختر دانشگاه تهران در زمینه حجاب دانشجویان دانشگاه تهران با دادن فراخوانی امروز ۲۳ اردیبهشت۹۸ برای اعتراض به طرح های آخوند ساخته حجاب و عفاف برگزیدند . و ازهمه دانشجویان و اساتید و آزادیخواهان
• خواستار این شدند که علیه فشارهای مضاعف بر دانشجویان اعتراض کنند.

• در این تجمع شعار‌هایی مانند «دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد»، «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا» و«بیکاری، بیگاری، حجاب زن اجباری» سر داده شد. نیروهای بسیج دانشجویی و لباس شخصی و در راس ان سپاه تروریستی پاسداران دراین تجمع به دانشجویان حمله فیزیکی کرده و آنها را مورد ضرب و شتم کردند.


• بر اساس ویدیوهای منتشر شده، در پی حمله بسیج دانشجویی و حراست دانشگاه تهران، این تجمع به خشونت کشیده شده است.

• دانشجویان تجمع خود را از مقابل پردیس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران آغاز کردند و سپس برای سخنرانی در آمفی تئاتر این دانشکده تجمع کردند.
• بر اساس گزارش‌ها درگیری از مقابل در پردیس دانشکده هنرهای زیبا آغاز شد و در سالن آمفی تئاتر به اوج خود رسید.
• دانشجویان در شعارهای خود به تبعیض مضاعف علیه زنان در دانشگاه اعتراض کردند.
• این تجمع در پاسخ به فراخوانی برپا شده است که چند روز پیش از سوی تشکل‌های مستقل دانشجویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. این اعتراضات از طرف قشر روشنفکر کشور می تواند آغاز شروع جنبشی باشد سراسری علیه چنین رژیمی که چهل سال ملیتهای کشور را از ابتدایی ترین حقوق خود بی بهره کرده است.

سوران شمسی

 

 

59717470 2444451085566680 4422140156648095744 n

نویسندگان و روشنفکران کردستان

اعضا ،هواداران،دوستان اتحادیە جوانان دمکرات کوردستان ایران با خوشحالی اعلام میکنیم، اتحادیە جوانان دست بە انتشار ماھنامەی جوانان با ھدف آموزش و تعلیم و بالا بردن سطح فکری و علمی جوانان زده و در این باره تلاش میکند که این ماهنامه به عنوان صدای رسای جوانان و جایی برای انتشار دیدگاه و صدای آزادی جوانان در ابعاد مختلف باشد.


همچنین تلاش میکنیم که ماهنامه را به شیوه نوین و امروزی از طریق شبکه های اجتماعی انتشار دهیم و عملا بتوانیم پاسخگوی دیدگاه امروزی جوانان و همه متفکران و صاحب نظران همکار با جوانان در زمینه های مختلف و بازگو کننده فکر و قلم اندیشمندان باشیم.
در راستای موفقیت و تداوم انتشار ماهنامه جوانان از طریق این اعلامیه بصورت ویژه دعوت به عمل می آوریم از تمامی روشنفکران، نویسندگان ،تمام اعضا، هواداران و دوستان اتحادیە جوانان دمکرات کردستان ایران که ما را در ماهنامه یاری کنند تا در صفحات ماهنامه با نوشته های پربارشان بهرمند شویم.برای فرستادن مقاله و شعر و ... بە زبانهای کوردی و فارسی از طرق زیر با ما ارتباط برقرار کنید.
Email: ئەم ئیمەیڵە پارێزراوە لە سپام, پێویستە جاڤا سکریپت چالاک بکەیت بۆ بینینی.
Telegram: @mangnamei_lawan
Tell: 009647511067405

 

اعضای هیئت ماهنامه جوانان:

 

سردبیر:عمر فخردین فر
مسئول بخش کوردی:ریبوار مسعودی
مسئول بخش فارسی:سوران شمسی
طراح:کیوان غلامعلی

 

پیشاپیش قدردان همکاری شما هستیم

 

اتحاد جوانان دمکرات کردستان ایران

هیت اجرایی ماهنامه جوانان

 

١٠ اردیبهشت ۱۳۹۸

 

58724810 2442877932390662 9141400451411869696 n

 

 

بحث هویت، یعنی بحث و تلاش برای پاسخگویی بە پرسش "من کە هستم"، قدمتی تاریخی دارد و با توجە بە دیدگاه صاحب نظران علوم انسانی، بە ویژە اجتماعی و سیاسی، یکی از اساسی‌ترین و جدی‌ترین مباحث عصر مدرن و پسامدرن است. هویت، فرایند معناسازی بر اساس یک ویژگی فرهنگی یا مجموعەای از ویژگی‌های فرهنگی بە هم پیوستە است کە در دورەی مدرن بر منابع معنایی دیگر اولویت دادە می‌شود.

 

اصولا باید بە این نکتە توجە اساسی داشت کە مفهوم هویت یکی از پیچیدەترین مفاهیم علوم انسانی است و در مقایسە با سایر مباحث این حوزە، آثار مکتوب کمتری دربارەی آن موجود است. معمولا در بحث از هویت، آن را بە دو مقولەی کلی فردی و اجتماعی تقسیم می‌کنند. بە همین دلیل، هویت مفهومی است کە اختصاص بە حوزەی خاصی نداشتە و ردپای آن را در تمامی عرصەهای علوم انسانی از جملە روانشناسی، علوم اجتماعی و سیاسی و همچنین تاریخ، می‌توان یافت.

 

امروزە این مفهوم بە قدری اهمیت پیدا کردە است کە برخی از اندیشمندان، هویت ملی را زیربنای تمامی انواع دیگر هویت‌ها می‌دانند. بدین معنا کە انواع هویت‌های دیگر در چارچوب هویت ملی، شکل گرفتە و معنا پیدا می‌کند. برای مثال، شکل‌گیری هویت فردی، پدیدەای است کە کاملا تحت تاثیر و نفوذ هویت ملی قرار دارد.

 

البتە در دهەهای اخیر، ویژگی وحدت‌بخشی مفهوم هویت ملی دچار آسیب‌پذیری شدە است؛ یکی از دلایل این امر مربوط است بە مقولەی "جهانی‌شدن/ Globalization"، یعنی پدیدەای کە در این دوران با آن مواجە هستیم. جهانی‌شدن موجب شکل‌گیری احساس چندپارگی و گمگشتگی در بسیاری از افراد بە ویژە نسل جدید و جوان می‌شود. جهانی‌شدن همچنین از طریق تخریب فرهنگی موجب تضعیف امنیت هویت شدە است. تاثیر کلی جهانی‌شدن بر هویت، بیش از آن کە شکل همگن داشتە باشد، بی‌ثبات‌کنندە است. بە تعبیر دیگر می‌تواند بە پدیدەی بحران هویتی بە ویژە بحران هویت ملی و فرهنگی منجر شود، یعنی پدیدەای کە جهان کم و بیش با آن مواجە است.

 

در رابطە با معنای هویت فردی کە در حوزەی روانشناسی مطرح است، برخی اندیشمندان این حوزە بە نظریەپردازی دربارەی آن پرداختەاند. بسیاری از نظریەپردازان شخصیت، هویت را در درجەی نخست، محصول احساسات و تمایلات فردی و شخصی می‌دانند. تمایلات و احساساتی کە قابل تفکیک از تمایلات و احساسات متعلق بە دیگران می‌باشد. بە همین دلیل برخی از صاحب‌نظران بر این باورند کە هویت عبارت است از احساس خود یا بە تعبیر دیگر، شناخت و درک خود کە در رابطه با دیگران و در متن فضا و زمان معین، شکل می‌گیرد.

 

در تعریف دیگری، "جاکوبسن"، چنین اظهار می‌دارد: ((هویت عبارت است از احساس تمایز شخصی، احساس تداوم شخصی و احساس استقلال شخصی.)) بنا بە این تعریف و همچنین تعریف قبلی مسئلە هویت، همان مسئلە شخصیت است و هویت عبارت از احساسی است کە انسان نسبت بە حیات روانی خود دارد و یگانگی و وحدتی کە در مقابل اوضاع و احوال متغیر خارج، هموارە در حالات روانی خود حس می‌کند.

 

هویت از منظر غالب دیدگاەهای روانشناسی، حایز دو بعد اساسی می‌باشد کە عبارتند از بعد شناختی و بعد احساسی. بە تعبیر دیگر، هویت هم دربردارندەی جنبەی شناختی است چرا کە احساس هویت محصول نوعی درک و آگاهی است و هم جنبەی احساسی را شامل می‌شود چرا کە این درک و آگاهی بە نوبەی خود موجب برانگیختەشدن احساسات و عواطف معینی در فرد می‌گردد.

 

بە طور کلی، تامل در دیدگاەهای مختلف روانشناسی، نشان‌دهندەی برخی نکات مهم در توصیف و تبیین مفهوم هویت می‌باشد کە در ادامە بە آن‌ها اشارە می‌کنم:

 

- هویت معطوف است بە بازشناسی مرز میان خودی و بیگانە کە عمدتا از طریق هم‌سنجی‌های اجتماعی و انفکاک درون گروه از برون گروەها ممکن می‌شود.

 

- احساس هویت حتی وجە فردی آن بە واسطەی دیالکتیک میان فرد و جامعە شکل می‌گیرد. هویت معمولا در نگرش‌ها و احساسات افراد نمود می‌یابد، ولی بستر شکل‌گیری آن زندگی جمعی است. هویت اجتماعی نمودیافتە در شخصیت، جدا از دنیای اجتماعی دیگر افراد معنایی ندارد. از سوی دیگر دیالکتیکی بودن مفهوم هویت دلالت بر آن دارد کە خود نیز در شکل‌گیری هویتی نقش منفعلی نداشتە بلکە بە مانند جامعە، نقش فعال بر عهدە دارد. در نتیجە امکان ایجاد تغییر در شکل و محتوای هویت، امری محتمل و ممکن بە نظر می‌آید. بە همین دلیل بنا بە تعبیر "جنکینز"، هویت را صرفا می‌توان همچون یک "فرایند" یا "شدن" فهم کرد.

 

- بهزاد قادری/ کارشناس روانشناسی

photo 2019 04 03 15 54 33

 

 
مردم عزیز کردستان
جوانان با ارادە کوردستان
 
 
 
ملت ما در طول تاریخ در موقع بلا ، مصیبت و کمک کردن همیشه آغوشش بە روی مصیبت دیدگان باز بوده و به کمک برادران و خواهران خود شتافته اند و پیوسته برای همکاری و کمک کردن در صف نخست بوده اند و در تمام لحظات پشت و پناه و سنگ صبور مصیبت دیدگان بوده اند همانند زمین لرزه استان کرمانشاه که خود جوش و بدون هیچگونه چشم داشتی در تمام استانهای کورد نشین  کمک های نقدی و غیر نقدی را برای همنوعان خود فرستاده و مانند نیروی قدرتمند انسانی در میدان همکاری و همیاری بودند.
 
 
همانطور که میدانید در چند روز گذشته بخاطر بارش شدید باران در اکثر استانهای شرق کوردستان در بسیاری از شهرها سیل به راه افتاده و ضرر و زیانهای مالی و جانی زیادی برای مردم دیارمان به همراه داشته بخصوص مردم استان لرستان که تمام دارایها و  زندگیشان زیر آب رفته در حالی که از طرف رژیم  کمترین  همکاری و امکانات به دستشان رسیده.
 
 
در این وضعیت  ضروری  واجب است یکبار دیگر با اثبات حس انسان دوستانه و ملی بودن مردم شرق کوردستان بخصوص جوانان غیور و با اراده  با استفاده از تمام امکانات و از هر طریقی که میتوانند به کمک خواهران و برادران خود در استانها و شهرهایی که گرفتار سیلاب هستند بشتابند علی الخصوص مردم گرفتار شده ی لرستان و دست یاری و پشتیبانی ملی خود را بیش از پیش نشان دهند.
 
 
ما اتحادیه جوانان دمکرات کوردستان ایران از جوانان شرق کوردستان خواستاریم که در این وضعیت فوق‌العاده و اسفناک یک بار دیگر کمک حال و پشتیبان سیل زدگان باشند و دوباره حماسه ی به مانند سال گذشته که چشم دشمنان ملتمان را کور کرد بیافرینند.
 
 
 
هیئت اجرایی
اتحادیە جوانان دمکرات کوردستان ایران
 
 
١٤ فروردین ١٣٩٧ شمسی
٣ اپریل ٢٠١٩ میلادی