فارسی

aaaحزب دمکرات کردستان ایران (حدکا) که بیش از ٧٠ سال مبارزه و تجربه‌ی سیاسی را در کارنامه‌ی خویش دارد، اخیراً برای تحقق استراتژی دمکراسی و حق تعیین سرنوشت برای ملت کرد در ایران دست به مبارزه‌ی نوینی زده است.

 rasam rojhalat از اشکالات عمده بازیهای سیاسی در رۆژهەڵات عدم شناخت و خوانش همدیگر است. کس یا جریان سیاسی تا به امروز سوال نکرده که آیا راسان تحول یا تغییری در نوع نگرش جبهه ناسیونالیستی یا ملی گرایی کورد ایجاد خواهد کرد یا حامل این نوع تغییر است یا نه؟

631696 216f345afa7394b6bcdabb115cd5e56eرژیم اسلامی ایران برای اهداف جنگ‌طلبانە خود در کشورهای منطقە و بە ویژه سووریه از کودکان بهره می‌گیرد.

1365 edamاعدام، مجازات و شدیدترین کیفر برای محکوم در قانون جزای برخی کشورها علی الخصوص رژیم ایران که یکی از کشورهایی است که دارای بالاترین آمار اعدام در جهان است.

afsordeghiدر کردستان عراق در 2016/8/8 خودکشی یک دختر جوان 15سال در یکی از روستاهای دیانا.