فارسی

afsordeghiدر کردستان عراق در 2016/8/8 خودکشی یک دختر جوان 15سال در یکی از روستاهای دیانا.

a sultan sahakهرگاه که دستەواژەی آزادی مذهب را میشنویم، میخوانیم و یا به مغزمان خطور میکند، ناخودآگاه به این فکر فرو میرویم کە اصطلاح آزادی مذهب چیست و از کجا سرچشمە گرفتە است؟ وضعیت آزادی مذهب در کشورهای مختلف جهان چیست ؟ جمهوری اسلامی اسلامی ایران و در کل دید اسلام به آزادی مذهب چیست؟

pdkiiحزب دمکرات کردستان ایران نامه‌ای را خطاب به مردم و سازمان‌های سیاسی ایران منتشر نمود.

 rasani demukrat 95
سوالی که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده این است که دلیل فعال شدن جنبش رۆژهەڵات در این شرایط چیست؟

mstefa hejri بنا است روز هفتم اسفندماه ١٣٩٤ پرده‌ی پنجمین دور نمایش انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی روی صحنه‌ی سیاسی ایران بیاید. در این مقاله برآنیم که نگاهی بر چگونگی سازماندهی انتخابات مجلس شورای اسلامی بیاندازیم.