فارسی

kosaalaan 95.12

هفت ماه پیش بود که شاخوان همسر و جنین دو ماهەاش را تنها گذاشت، شاید مهمترین زمان با هم بودن یک زوج است، اما او هدف بزرگتری داشت، او میخواست برای رهایی از همه نابرابریهای سیاسی و اجتماعی ملتش عملأ قدمی بردارد، او هدفش را به شیرینی پایان یک انتظار برای پدر شدن ترجیح داد.

 16831104 1253635678045740 504883345215537653 n زبان به افراد نیرو و توانایی کاربری در محیط زیست را می دهد. زبان مادری زبان فکر، احساس و بخشی از هویت کودک است. زبان وسیله حفظ فرهنگ و توسعه آن است. فراگیری زبان مادری به دانش آموز کمک میکند تا با محیط زیست خود در تماس و گفتمان باشد

64080 outinfront۱- در ذهنشان پایانی وجود دارد.

اگر شما در ذهنتان نقطه پایانی برای کاری که می کنید نداشته باشید، به راحتی گم می شوید و دیری نمی گذرد که احساس سردرگمی می کنید. افراد موفق دقیقا می دانند که از زندگی چه می خواهند و برای انجام هر کارشان هدفی دارند.

aslahe u kudakاستفاده از خشونت و یا تهدید به استفاده از خشونت علیه مخالفین و سرکوب عقاید مخالف،که با هدفهای سیاسی و ایدئولوژیک انجام میگیرد،هم اکنون در جهان از آن به عنوان تروریسم یاد میشود.

IRGC Terroristشماری از فعالان سیاسی و مدنی روژهلات با اعلام یک زمان مشخص برای طوفان توئیتری، از دولت آمریکا می‌خواهند که سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی نماید.