photo 2019 04 03 15 54 33

 

 
مردم عزیز کردستان
جوانان با ارادە کوردستان
 
 
 
ملت ما در طول تاریخ در موقع بلا ، مصیبت و کمک کردن همیشه آغوشش بە روی مصیبت دیدگان باز بوده و به کمک برادران و خواهران خود شتافته اند و پیوسته برای همکاری و کمک کردن در صف نخست بوده اند و در تمام لحظات پشت و پناه و سنگ صبور مصیبت دیدگان بوده اند همانند زمین لرزه استان کرمانشاه که خود جوش و بدون هیچگونه چشم داشتی در تمام استانهای کورد نشین  کمک های نقدی و غیر نقدی را برای همنوعان خود فرستاده و مانند نیروی قدرتمند انسانی در میدان همکاری و همیاری بودند.
 
 
همانطور که میدانید در چند روز گذشته بخاطر بارش شدید باران در اکثر استانهای شرق کوردستان در بسیاری از شهرها سیل به راه افتاده و ضرر و زیانهای مالی و جانی زیادی برای مردم دیارمان به همراه داشته بخصوص مردم استان لرستان که تمام دارایها و  زندگیشان زیر آب رفته در حالی که از طرف رژیم  کمترین  همکاری و امکانات به دستشان رسیده.
 
 
در این وضعیت  ضروری  واجب است یکبار دیگر با اثبات حس انسان دوستانه و ملی بودن مردم شرق کوردستان بخصوص جوانان غیور و با اراده  با استفاده از تمام امکانات و از هر طریقی که میتوانند به کمک خواهران و برادران خود در استانها و شهرهایی که گرفتار سیلاب هستند بشتابند علی الخصوص مردم گرفتار شده ی لرستان و دست یاری و پشتیبانی ملی خود را بیش از پیش نشان دهند.
 
 
ما اتحادیه جوانان دمکرات کوردستان ایران از جوانان شرق کوردستان خواستاریم که در این وضعیت فوق‌العاده و اسفناک یک بار دیگر کمک حال و پشتیبان سیل زدگان باشند و دوباره حماسه ی به مانند سال گذشته که چشم دشمنان ملتمان را کور کرد بیافرینند.
 
 
 
هیئت اجرایی
اتحادیە جوانان دمکرات کوردستان ایران
 
 
١٤ فروردین ١٣٩٧ شمسی
٣ اپریل ٢٠١٩ میلادی